Nawigacja

Nasi absolwenci

***

Każdego roku Szkołę Podstawową w Palmierowie opuszczają uczniowie klasy szóstej, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni oraz w Gimnazjum w Dziewierzewie.   Każdy z absolwentów zapisany jest w KSIĘDZE ABSOLWENTÓW, w  której składa podpis w dniu uzyskania tytułu ABSOLWENTA.

Wszystkich chętnych absolwentów naszej szkoły informujemy, że można się z nami kontaktować pisząc na adres:sppalmierowo@wp.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Badamy losy naszych absolwentów obserwując ich dokonania i osiągnięcia w Gimnazjach.

Model Absolwenta Szkoły Podstawowej w  Palmierowie.

Realizując ogólne zadania szkoły, dążymy do tego, aby nasz absolwent:

w sferze nauki:

- lubił i wiedział, jak się uczyć, nieustannie dążył do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, potrafił wykorzystywać je w życiu codziennym,

- posiadał umiejętność logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,

- był przygotowany do dalszego kształcenia, wykazywał motywację do wysiłku intelektualnego, potrafił korzystać z różnych źródeł informacji, w tym również z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, 

- sprawnie posługiwał się językiem ojczystym, potrafił porozumiewać się w języku obcym.

w sferze społecznej:

- miał poczucie tożsamości narodowej i lokalnej,

- był człowiekiem tolerancyjnym, szanował drugiego człowieka, otwierał się na potrzeby ludzi, również  starych i niepełnosprawnych, angażował się w działalność charytatywną,

- potrafił rozwiązywać sytuacje konfliktowe, odróżniał dobro od zła, był człowiekiem asertywnym,

- był dobrym kolegą, budował pozytywne relacje z rówieśnikami, umiał wyrazić swoje emocje i nad nimi panować,

- był człowiekiem kulturalnym, znał zasady dobrego wychowania, używał zwrotów grzecznościowych, znał zasady kulturalnej dyskusji i je stosował,

- dbał o bezpieczeństwo swoje i innych,

- miał świadomość, jak bardzo ważna jest dbałość o zdrowie własne i innych, prawidłowo odżywiał się, stosował zasady higieny osobistej, znał zagrożenia płynące z zażywania środków uzależniających i nieumiejętnego korzystania z Internetu,

- znał zasady ekologii i stosował je w życiu  codziennym,

- szanował zwierzęta, był odpowiedzialny za te, które posiada.

w sferze kultury:

- znał i szanował tradycje swojego narodu, miasta, szkoły i rodziny,

- brał  udział w różnych formach kultury,

- dokonywał analizy docierających do niego informacji, był wobec nich krytyczny, potrafił wybrać te, które są odpowiednie dla niego,

- był człowiekiem aktywnym fizycznie, uprawiał odpowiednie dla siebie dyscypliny sportowe.

Szkoła Podstawowa w Palmierowie pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy z nimi i ich rodzicami:

 • przeprowadza rozmowy z absolwentami i ich rodzicami,
 • przeprowadza rozmowy z nauczycielami gimnazjów,
 • okazyjne spotkania dla absolwentów,
 • zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych,
 • organizuje wyjazdy pozaszkolne,
 • otrzymujemy informacje o naszych absolwentach z klubów sportowych od trenerów,
 • odbywają u nas praktyki studenckie i zawodowe,
 • pozyskiwanie informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych (Facebook, Nasza-klasa).

 

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • podnoszenie jakości pracy szkoły i wdrażanie wniosków do kierunków pracy szkoły,
 • analizy wyników i podejmowania działań dla uczniów po diagnozie wstępnej w Gimnazjach,
 • określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • przedstawiania sylwetek naszych absolwentów  uczniom jako element motywacji do pracy,
 • nauczycielom – wykorzystywać zdobyte informacje do doskonalenia własnej pracy,
 • przygotowywania informacji na szkolną stronę WWW.

 

Dotychczasowa współpraca z absolwentami obejmowała:

 • wizyty absolwentów i ich spotkania z uczniami, nauczycielami, wychowawcami,
 • absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu szkoły (lekcje wychowawcze, Dzień Nauczyciela, święta Bożego Narodzenia, konsultacje),
 • udział absolwentów i ich rodziców w imprezach szkolnych (Święto Szkoły, Nadanie Imienia i Sztandaru,, Jasełka, Festyny, Jubileusze, Pasowanie pierwszoklasisty, Dzień Dziadka i Babci, Święto Rodziny, uroczystości klasowe, spotkania z rodzicami),
 • wyjazdy pozaszkolne,
 • udział szóstoklasistów w Dniach Otwartych w Gimnazjach,
 • byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do naszej szkoły.
 • praktyki studencki i zawodowe przez absolwentów w naszej szkole.
 • staże zawodowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

                                                                                    

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć