Nawigacja

 • ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - kliknij w poniższy link:

  https://sppalmierowo.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=10

 • UDANYCH WAKACJI !!!

  UDANYCH WAKACJI !!!

  Redaktorzy szkolnej strony www

  życzą

  Dyrekcji, Uczniom, Gronu Pedagogicznemu,

  Pracownikom i Rodzicom

  fascynujących, słonecznych

  i bezpiecznych wakacji

      oraz wspaniałego wypoczynku

        w wymarzonych miejscach.

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  22 czerwca o godzinie 8.30 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego prowadząca uroczystość pani A. Kulczyńska-Milik powitała  wszystkich zebranych: panią dyrektor Jadwigę Olszak, radnego Rady Miejskiej w Kcyni, jednocześnie sołtysa wsi Grocholin-Miaskowo pana Łukasza Szczepańskiego, wiceprzewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Dziadoszek sołtysa wsi Głogowiniec pana Grzegorza Kowalskiego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, a przede wszystkim uczniów i przybyłych z nimi rodziców.

  Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Jadwiga Olszak, która wspomniała o najważniejszych sukcesach szkoły w kończącym się roku szkolnym. Podkreślając zaangażowanie samych uczniów, nauczycieli oraz rodziców w ich urzeczywistnienie, dziękowała jednocześnie za trud pracy i codzienny wysiłek oraz dobrą współpracę. Dzieciom przypomniała, jak ważną rzeczą jest wykształcenie i wiedza oraz umiejętności zdobywane w szkole. Następnie p. Magdalena Nogowska odczytała okolicznościowy list od Burmistrza Kcyni pana Marka Szarugi. W imieniu społeczności lokalnej nauczycielom i pracownikom szkoły za pracę i opiekę nad dziećmi dziękowali przybyli na uroczystość pani Monika Dziadoszek oraz sołtysi – pan Łukasz Szczepański i pan Grzegorz Kowalski, dzieciom zaś życzyli słonecznych i bezpiecznych wakacji.

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego to powód do dumy dla  uczniów, którzy osiągnęli w nauce i zachowaniu wysokie wyniki. Nagrodą dla nich są świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dyplomy wzorowego ucznia, nagrody książkowe i wyróżnienie na forum szkoły. Była wśród nich Weronika Ślipek z klasy VI, która za swe osiągnięcia z rąk pani dyrektor i pana Łukasza Szczepańskiego otrzymała Nagrodę Burmistrza. Na szczególne wyróżnienie zasłużył również Alan Jagodziński – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody i Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Za swe osiągnięcia otrzymał Nagrodę Dyrektora. W tym roku na wyróżnienie zasłużyli ponadto: Kacper Nowakowski i Krzysztof Szafranek z kl. I, Nadia Nowicka, Julia Kowalska z klasy III. Rodzice Julii na zakończenie etapu edukacyjnego otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawczyni p. Doroty Wesołowskiej list gratulacyjny za wzorowe wychowanie córki. Z klasy IV wyróżnione zostały: Aleksandra Jabkowska i Dominika Kieca, a z klasy V – Julia Kosmatka i Wiktoria Kowalska. W klasie VI najlepsze cenzurki otrzymali: Weronika Ślipek, Kinga Bartoszek i Wiktoria Lisiecka, Olimpia Domagała i Paweł Kuczyński. W klasie VII byli to: Alan Jagodziński i Olaf Jagodziński.

  Uczniowie otrzymali też inne nagrody i wyróżnienia: za pracę w sklepiku szkolnym (Alan Jagodziński), za wzorową frekwencję (Agata Orzoł z kl. I, Adrian Tyczyński z kl. VI). Tytuł „Najsympatyczniejszy uczeń w szkole” zdobył w tym roku Kacper Boniek z klasy VII. Mistrzem sportu została uczennica klasy III Julia Kowalska.

  Pani Aneta Wojciechowska wręczyła czwartoklasistom ich pierwsze prawo jazdy, czyli kartę rowerową.

  Miłym akcentem uroczystości było podziękowanie, które na ręce wychowawczyni pani Doroty Wesołowskiej, złożyli uczniowie klasy III kończący pierwszy etap edukacyjny.

  Po części oficjalnej uroczystości i wyprowadzeniu sztandaru wystąpiła klasa V, rozbawiając publiczność i wprowadzając wszystkich w wakacyjny nastrój.

  Na zakończenie głos zabrała ponownie pani dyrektor, która apelowała do uczniów - „Proszę, żeby w czasie wakacji nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście podczas wypoczynku dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących Wam i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Przecież w nowym roku szkolnym musimy spotkać się w komplecie: zdrowi, pełni sił i chęci do pracy. Już teraz zapraszam wszystkich na zasłużony odpoczynek”. Po tych słowach  uczniowie i towarzyszący im rodzice udali się do klas, gdzie wręczone zostały pozostałe świadectwa.

  Po pożegnaniu z wychowawcami na dwa miesiące opuścili mury szkoły.

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT

  MIEJSKO - GMINNY

  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

  ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia

  NIP: 558-16-24-258, REGON 092554356

   

  KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA OKRES OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2018.

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 —2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w szkole / przedszkolu.

  Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł.

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

  Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dzieci/uczniów w szkole/przedszkolu należy złożyć w siedzibie tut. Ośrodka (ul. Libelta 28, 89-240 Kcynia) w terminie od 02.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

  Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

   

  RODZICU!!! JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO — GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE / PRZEDSZKOLU!

  Z-ca Kierownika

  Miejsko - Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  mgr Agnieszka Witkowska

 • UWAGA RODZICE I DZIECI!

  UWAGA RODZICE I DZIECI!

  Caritas Diecezji Bydgoskiej i nasza szkoła organizuje dla uczniów wakacyjny pobyt we Warszawie. Będzie on miał miejsce w dniach od 26 sierpnia (wyjazd) do 30 sierpnia (powrót).

  Uczniowie i ich opiekunowie (nauczyciele naszej szkoły) zakwaterowani będą w Centrum Charytatywno Edukacyjnym Caritas Polska - „Centrum Okopowa” na ulicy Okopowej 55.

  Pobyt naszych dzieci we Warszawie, wyżywienie, zwiedzanie i wszelkie atrakcje są całkowicie bezpłatne!

  UWAGA RODZICE I DZIECI! - Obrazek 1Zachęcamy do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty!

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. A. Milik (666047953)

 • ZAKOŃCZENIE KLAS 0 - VII w dniu 22 czerwca 2018 roku

  Dowóz  zgodnie z rozkładem codziennym.

   

  Powrót około 9.45 - Grocholin, Głogowiniec, Miaskowo

   

  około  10.10 - Żurawia, Włodzimierzewo.

   

  Odwóz Gimnazjum Dziewierzewo - około godziny 10.45

 • Podsumowanie SKO

  Podsumowanie SKO

  Koniec roku szkolnego, to również czas podsumowania działalności Szkolnego Koła Oszczędności.

  O tym, że systematyczne oszczędzanie przynosi korzyści przekonali się członkowie SKO w naszej szkole. Spółdzielcza Grupa Bankowa i Bank Spółdzielczy w Kcyni przekazały dla naszej szkoły kwotę 700 złotych, za którą zostały zakupione nagrody rzeczowe dla najbardziej wytrwałych.

  20 czerwca na apelu szkolnym wspaniałe upominki (zakupione w księgarni BISS w Kcyni) otrzymali:

  I miejsce

  1.  Lena Grześkowiak

  2.  Zofia Grześkowiak

  3.  Kacper Nowakowski

  4.  Agata Orzoł

  5.  Julia Kosmatka

  6.  Albert Domagała

  7.  Nicole Nowakowska

  II miejsce

  1.  Zosia Szczepańska

  2.  Dominik Kaczmarek

  3.  Julia Kowalska

  4.  Julia Kwiatkowska

  5.  Kinga Bartoszek

  6.  Żaneta Rybczyńska

  III miejsce

  1.  Jakub Sadowski

  2.  Nikodem Ślipek

  3.  Nikola Wosicka

  4.  Nadia Budzińska

  5.  Nadia Nowicka

  Wyróżnienia

  1.  Maja Wosicka

  2.  Przemysław Bałdyga

  3.  Nadia Dziadoszek

  4.  Oskar Budzyński

  5.  Aleksandra Jabkowska

  6.  Olimpia Domagała

  7.  Aleksandra Popiela

  8.  Oskar Orzoł

   

  NAJSYSTEMATYCZNEJ OSZCZĘDZAJĄCA KLASA

  TO KLASA 0

  GRATULUJEMY!!!

 • VII EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO Znam Polskie Parki Narodowe

  VII EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO Znam Polskie Parki Narodowe

  18 czerwca 2018 roku uczniowie wzięli udział  w szkolnym konkursie wiedzy o polskich parkach narodowych pod nazwą ZNAM POLSKIE PARKI NARODOWE. Konkurs ten skierowany był do każdego ucznia, zainteresowanego złożonością świata zewnętrznego. Był on pisemnym testem zbudowanym z 35 pytań zamkniętych dotyczących wiedzy o parkach narodowych, za który można było uzyskać 42 punkty. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwała pani Jadwiga Olszak.

  Wyniki konkursu prezentują się następująco:

  1. Jagodziński Alan – klasa VII– 40pkt/42pkt

  2. Jagodziński Olaf – klasa VII – 38pkt/42pkt

  3. Kosmatka Julia – klasa V – 26pkt/42pkt

 • III Turniej Szachowy Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Piły

  III Turniej Szachowy Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Piły

  W sobotę 16 czerwca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile rozegrano III Turniej Szachowy Szkół z cyklu "Szachuj z Copy System" o Puchar Prezydenta Miasta Piły.

  Na starcie stanęło 100 zawodników. Spory sukces odnieśli Alan i Olaf Jagodzińscy (zawodnicy grający na co dzień w klubie LKS Chrobry Gniezno).

  Alan zajął I miejsce w grupie wiekowej 10-14 lat zdobywając główny puchar turnieju (w klasyfikacji generalnej zajął miejsce II – uzyskał 7,5pkt z 9).

  Olaf zajął równie wysokie IV miejsce (uzyskał 6,5pkt w klasyfikacji generalnej i zajął miejsce VII). Turniej sędziował sędzia klasy międzynarodowej Maciej Cybulski.

  III Turniej Szachowy Szkół o Puchar Prezydenta Miasta Piły - Obrazek 1

  Serdecznie gratulujemy!

 • Konkurs Ładnego Pisania – „O Dyrektorskie Pióro”

  Konkurs Ładnego Pisania – „O Dyrektorskie Pióro”

  Pod koniec kwietnia, dla tych którzy pięknie piszą, Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy ogłosiła Konkurs Ładnego Pisania – „O Dyrektorskie Pióro”.

  Celem konkursu było m.in.:

  - motywowanie uczniów do pracy nad własnym charakterem pisma,

  - doskonalenie umiejętności kształtnego, proporcjonalnego, czytelnego i estetycznego pisania,

  - zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności 

    gramatycznej i ortograficznej,

  - wyróżnienie osób o najładniejszym charakterze pisma,

  - kształtowanie patriotyzmu.

  Konkurs skierowany został do uczniów klas IV-VII wszystkich szkół z Gminy Kcynia, patronat nad konkursem objęła pani dyrektor Marzena Wessołowska.

  W pracach należało wykorzystać fragmenty twórczości Juliusza Słowackiego lub Adama Mickiewicza.

        Z naszej szkoły udział w konkursie wziął Olaf Jagodziński z kl. VII.

        Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, wśród których znalazł się Olaf Jagodziński. Uzyskał on wyróżnienie.

  Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień poprzedziła inscenizacja pt: ,,Świtezianka” w wykonaniu uczniów SP w Laskownicy.

 • W nagrodę … wycieczka

  W nagrodę … wycieczka

  Aby zmotywować się do pracy i systematycznej nauki, klasa VII wraz z wychowawczynią p. Aleksandrą Kulczyńską-Milik wymyśliła, że uczniowie do dość dużego słoja będą wrzucać makaron za każdą otrzymaną ocenę bardzo dobrą lub celującą. Gdy słój się zapełni, będą mogli sobie wybrać nagrodę.

  W maju słoik był pełen po brzegi, ale z realizacją nagrody trzeba było jeszcze poczekać. Siódmoklasiści musieli bowiem poprawić również swoje zachowanie.

  Nadszedł wreszcie upragniony dzień. 15 czerwca po lekcjach dzięki pomocy p. Anety Wojciechowskiej oraz rodziców Żanety Rybczyńskiej, Kacpra Bońka i Kacpra Tyczyńskiego uczniowie klasy VII wraz z wychowawczynią pojechali do wągrowieckiego Aquaparku. Przez dwie godziny korzystali z wszystkich atrakcji tego miejsca. Następnie udali się do miejscowej restauracji Luca Bistro&Burger Bar na obiadokolację.

  Pomysł ze zbieraniem makaronu i realizacja nagrody z pewnością zachęci uczniów do wytężonej pracy w nowym roku szkolnym.

 • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów z klas 0-IV

  Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów z klas 0-IV

  13 czerwca 2018r. uczniowie z klas 0-IV wzięli udział w szkoleniu  z zakresu elementarnych zasad pierwszej pomoc i ratownictwa. W zajęciach prowadzonych przez ratownika medycznego p. Dariusza Garlickiego, uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach, wzbogaconych teoretyczną wiedzą z zakresu podstawowych zasad pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali metody rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Uczyli się podstaw resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów.

 • Wycieczka do Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach

  Wycieczka do Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach

  W dniu 12 czerwca 2018 r. uczniowie z klas 0-III naszej szkoły pod opieką: Magdaleny Nogowskiej, Doroty Wesołowskiej, Mirosława Grabarskiego, Eweliny Szymańczak i Katarzyny Morzyńskiej zwiedzili Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach.

  Uczestnicząc w lekcji „Z legendą przez Szlak Piastowski” prowadzonej przez panią Natalię Wesołowską zostali zapoznani z legendami, opowieściami dotyczącymi miejsc znajdujących się na Szlaku Piastowskim. W sumie obejrzeli 35 znanych budowli z Wielkopolski: miniaturową Mysią Wieżę, Biskupin czy poznański rynek z Ratuszem – największy obiekt, gdzie koziołki trykały się cały czas a także pałace, kościoły czy piastowskie grody. Wszystkie budowle to wierna kopia oryginałów z zachowaniem wszelkich detali. Miniatury były wykonane w skali 1:20 z trwałych materiałów, jak np. szkielet aluminiowy.

  Aparat fotograficzny w tym miejscu był obowiązkowym wyposażeniem każdego ucznia!

  Potem pojechali do Gniezna, po drodze mijając Katedrę Gnieźnieńską, dotarli do McDonald's, gdzie każdy uczeń zjadł obiad, lody i pobawił się na placu zabaw.

  To była kolejna udana wycieczka, wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.

 • Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem

  Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem

  „Wakacje, znów będą wakacje…” – tak, tak – właśnie z myślą o zbliżających się wielkimi krokami wakacjach zaprosiliśmy do naszej szkoły pana policjanta – Bartosza Królczyka. Głównym celem tego spotkania było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji.

  11 czerwca 2018r. stróż prawa przypomniał najmłodszym numery alarmowe oraz sposób podawania informacji przez telefon. Podczas spotkania omówił zasady bezpieczeństwa nad wodą, poruszania się po drogach oraz bezpiecznego zachowania podczas kontaktu z psem. Ponadto przypomniał jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami i kogo należy powiadomić, gdy zostanie się skrzywdzonym przez osobę dorosłą. Wszystkie informacje były tylko kwestią uporządkowania wiedzy, bowiem jak pokazały dzieci ich wiedza na temat bezpieczeństwa jest bardzo duża.

 • HARMONOGRAM WYCIECZKI DO POBIEDZISK

  HARMONOGRAM WYCIECZKI DO POBIEDZISK

  12.06.2018r.

  820 – 830          Zbiórka uczestników. Wyjazd ze szkoły.

  1000                   Wejście na teren Skansenu – zwiedzanie.

  1030 – 1130    Lekcja muzealna.

  1200 – 1230     Wyjazd – droga do Gniezna.

  1230 – 1330    Obiad – McDonald ‘s restauracja.

  1340                   Powrót do szkoły.

  ok 1500            Zakończenie wycieczki.

   

  Informacje dla rodziców

  Prosimy o osobisty odbiór dzieci lub pisemną podpisaną informację, z kim dziecko wróci do miejsca zamieszkania.

  Zwracamy się z prośbą, aby strój dziecka dostosować do panujących warunków atmosferycznych. Prosimy, by nie kupować uczniom na drogę chipsów ani napojów gazowanych. Uczestnicy będą jedli jeden posiłek (obiad) .

  Kanapki i wodę na drogę do winny zabrać z domu.

  Prosimy również, aby dzieci nie zabierały ze sobą cennych przedmiotów ani zbyt wysokich kwot kieszonkowego, które mogą stać się niepotrzebnie łupem złodziei.

 • „Święto Rodziny w Palmierowie”

  „Święto Rodziny w Palmierowie”

  8 czerwca w naszej szkole odbył się coroczny festyn rodzinny „Postaw na rodzinę”. W związku z tym o godzinie 8.30 przybyło do szkoły łącznie ponad 50 rodzin z miejscowości należących do jej obwodu.

              Uroczystość została zainaugurowana przez Panią dyrektor Jadwigę Olszak, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła scenariusz święta. Pani dyrektor podkreśliła, że tak duża liczba przybyłych rodziców świadczy o tym, że dobro ich dzieci jest największą troską, a rodzina najwyższą wartością.

              Pierwszą atrakcją święta były występy artystyczne przygotowane z okazji Dnia Matki,  Dnia Ojca i Dnia Dziecka przez uczniów klasy III i V oraz  Panie: Dorotę Wesołowską i Magdalenę Nogowską. Widzowie usłyszeli piękny koncert życzeń przeplatany piosenkami w wykonaniu zwycięzców Szkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej i Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej. Zebrani zobaczyli też znakomite przedstawienie wiersza „Kaczka dziwaczka”, które rozbawiło publiczność i zachęciło do wspólnej zabawy.

  Następnie odbyły się pokazy oddziałów Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Nakła i Ochotniczej Straży Pożarnej z Kcyni. Strażacy zaprezentowali zebranym wyposażenie wozu bojowego. Niezwykłą atrakcją było dla dzieci szukanie cukierków w bezpiecznie zadymionym namiocie i, zważywszy na pogodę, ściana wodna, przez którą wielu śmiałków energicznie przebiegało.

  W godzinach od 10oo do 1130 trwały konkursy i zabawy. Nauczyciele przygotowali i przeprowadzili liczne konkurencje: rymowane głowy łamanie, biegi ze skakanką, biegi w szarfach, rzuty do celu w parach, rzuty do kosza woreczkami,  rysunki kredkami „Mój dom”, rzuty do kosza, kręgle, rysunki kredą  na chodniku na temat „Wiosna, lato, jesień czy zima - rodzina razem się trzyma!”. Po wysiłku włożonym we wspólną zabawę przedstawiciele Rady Rodziców zaprosili zebranych do kawiarenki pod chmurką, w której czekały lody, domowe ciasto, słodycze, kiełbaski z grilla, bułeczki, dla dorosłych kawa, a dla dzieci napoje.

  Gdy nauczyciele zliczali punkty, Pani Magdalena Olender przeprowadziła z wszystkimi chętnymi zabawę „Farmer”, a uczniowie starszych klas oraz przybyli na uroczystość absolwenci rozegrali towarzyski mecz w piłkę nożną sędziowany przez Pana Mirosława Grabarskiego.

               O godzinie 1240 odbyło się podsumowanie wyników uzyskanych  przez poszczególne rodziny i wręczenie nagród. Czołowe miejsca wyglądały następująco:

  I miejsce rodzina Alana i Olafa Jagodzińskich,

  II miejsce rodzina Wiktorii i Julki Kowalskich,

  III miejsce rodzina Nicole i Pawła Kuczyńskich,

  IV miejsce rodzina Zosi i Jasia Szczepańskich.

  Wszystkie przybyłe rodziny oraz dzieci biorące udział w konkurencjach otrzymały nagrody  w postaci gier,  zabawek, artykułów sportowych i piśmienniczych.

  W organizację szkolnego festynu włączyli się nauczyciele i pracownicy szkoły, ale gorące słowa podziękowania należą się przedstawicielom Rady Rodziców, którzy zajęli się krojeniem i wydawaniem ciasta, parzeniem gorących napojów, pieczeniem kiełbasek na grillu i wszystkim, co związane było z konsumpcją. Rodzice wspierali też nauczycieli przy przeprowadzaniu i podsumowaniu konkurencji.

  Organizacja całego przedsięwzięcia możliwa była dzięki sponsorom, którymi byli: PHUP „Poldrób” z Gniezna, „Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej Grewling”, „Lechpol” Gospodarstwo Rolne Grocholin, sołectwa z obwodu szkoły oraz osoby prywatne.

                  Wszystkim serdecznie dziękujemy. Był to kolejny naprawdę udany dzień dla całej społeczności szkolnej. Z pewnością przyczynił się do przypomnienia zebranym tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie. Pokazał też, iż najbardziej celowe są działania podejmowane wspólnie przez szkołę i przez rodziców.

 • SCENARIUSZ FESTYNU RODZINNEGO

  SCENARIUSZ FESTYNU RODZINNEGO

  Data: 8 czerwca 2018r. 

  Godzina: 830 - 1300

  Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Palmierowie – boisko szkolne.

  PROGRAM FESTYNU:

  1. 830 – powitanie przybyłych gości i rozpoczęcie festynu. Zapoznanie z programem gier i zabaw. (p. J. Olszak).
  2. 830 – 845– rejestracja rodzin chętnych do udziału w zabawach (p. A. Wojciechowska).
  3. 835 – 910 – program artystyczny w wykonaniu dzieci z klas: III, V przygotowanych pod kierunkiem pań: Doroty Wesołowskiej i Magdaleny Nogowskiej.
  4. 910 – 940 – pokazy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
  5. 940 – 1200 – konkursy i zabawy na boisku szkolnym:

  a) biegi ze skakanką – p. Katarzyna Morzyńska,

  b) „Rymowane głowy łamanie” – p. A. Kulczyńska-Milik,

  c) rzuty do celu w parach – p. Mirosław Grabarski,

  d) kręgle – p. Magdalena Nogowska,

  e) rzuty do kosza – p. Aneta Wojciechowska,

  f) rysunki na chodniku – p. Ewa Mochocka,

  g) biegi w szarfach – p. Ewelina Szymańczak,

  h) konkurs plastyczny „Mój dom” – p. Małgorzata Tracz,

  i) rzut do kosza  woreczkami – p. Dorota Wesołowska.

  1. Zapisywanie i podliczanie punktów na tablicy zbiorczej w trakcie trwania konkurencji – p. M. Tracz.
  2. Zabawa integracyjna dla dzieci „Farmer” - (p. M. Olender).
  3. 1200 – 1245 – poczęstunek – (kiełbaska z grilla, bułki, napoje, ciasto, kawa, lody, słodycze) – odpowiedzialni pracownicy :p. M. Płocharczyk, p. M. Grabarska,  p. L. Płocharczyk oraz wytypowani rodzice.
  4. 1220 – 1245  – międzyklasowy mecz towarzyski – p. M. Grabarski.
  5. 1245 –1300 – Podliczenie uzyskanych przez rodziny punktów, podsumowanie konkursowych zmagań, wręczenie nagród i zakończenie festynu. ( p. J. Olszak)

   

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKIE RODZINY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY.

  SZANOWNI RODZICE!

  PAMIĘTAJCIE, ŻE NAJWIĘKSZYM i NAJWSPANIALSZYM

  PREZENTEM DLA DZIECI Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA

  JEST SPĘDZONY RAZEM  CZAS I WSPÓLNA ZABAWA!

 • SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

  SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ

  Dnia 7 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. Głównym celem konkursu było promowanie dzieci uzdolnionych muzycznie i językowo. Na piątej godzinie lekcyjnej nasza szkoła zamieniała się w salę koncertową, na której wystąpili znakomici artyści: Dominika Kieca, Aleksandra Jabkowska z kl. IV oraz Agata Orzoł z kl. III w piosence JoJo Siwa „Boomerang”; Sebastian Wojtych, Wiktoria Kowalska oraz Amelia Boniek z kl. V w romantycznym przeboju „Perfect” Ed Sheeran; Kinga Bartoszek z kl. VI jako Miley Cyrus „Wrecking ball”; Patryk Wilk oraz chórek: Dominika Jabkowska, Lena Wadzińska i Martyna Ratajewska z kl. VI w piosence „Wolves” Selena Gomez & Marshmello; Wiktoria Kowalska z kl. V jako Whitney Houston w piosence „I will always love you”; duet z kl. VI w składzie: Weronika Ślipek i Wiktoria Lisiecka w piosence Shakiry „Try everything” z filmu animowanego „Zwierzogród”; Amelia Boniek z kl. V jako Passenger „Let her go” oraz Nicole Kuczyńska, Wiktoria Czajewska z kl. VII oraz Paweł Kuczyński z kl. VI jako Milky Chance w piosence „Stolen Dance”.

  Wszyscy wykonawcy wspaniale zaprezentowali się przed naszą szkolną publicznością i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Występy uczniów oceniało jury w składzie: pani Dorota Wesołowska, pani Aneta Wojciechowska oraz przewodniczący SU – Olaf Jagodziński.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. Wiktoria Kowalska z kl. V
  2. duet: Weronika Ślipek oraz Wiktoria Lisiecka z kl. VI
  3. trio: Sebastian Wojtych, Wiktoria Kowalska i Amelia Boniek z kl. V oraz Amelia Boniek z kl. V                                                                   

  Wszystkim artystom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 • „Gorąca” dyskoteka

  „Gorąca” dyskoteka

  6 czerwca w godzinach 16-19 uczniowie naszej szkoły bawili się na ostatniej w tym roku szkolnym dyskotece. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały panie: Ewelina Szymańczak i Katarzyna Morzyńska, a muzykę zapewniali chłopcy z klasy VII. Była to bardzo „gorąca” dyskoteka, ponieważ temperatura była wysoka. Co pół godziny trzeba było robić przerwy i wychodzić na świeże powietrze. Mimo tego wszyscy świetnie się bawili.

 • Alan Jagodziński uczestniczył w spotkaniu z najmłodszymi prymusami projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

  Alan Jagodziński uczestniczył w spotkaniu z najmłodszymi prymusami projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”

  We wtorek 5 czerwca 2018 roku w Teatrze Wiliama Horzycy w Toruniu odbyło się spotkanie z 27 trzynastolatkami,  zorganizowane z okazji Dnia Dziecka, by uhonorować najmłodszych stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”, osiągających w tak młodym wieku znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach wojewódzkich lub ogólnopolskich. Wśród wyróżnionych trzynastolatków był Alan Jagodziński ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie.

  Uczestniczyli w nim także dyrektorzy szkół oraz rodzice stypendystów.

  Przedstawiciele władz samorządowych województwa złożyli im gratulacje za sukcesy w nauce. Prymusi wraz z gratulacjami odebrali też upominki – czytniki e-booków. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zobaczyć spektakl „Cyber Carano”.

  W roku szkolnym 2017/2018 na wsparcie 1,5 tysiąca młodych ludzi przeznaczono 4,5 mln złotych. Każdy z nich otrzyma 3 tysiące złotych wypłacane w transzach. Wsparcie stypendialne można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym, między innymi na zakup książek i sprzętu dydaktycznego, udział w dodatkowych zajęciach, kursach, konkursach i obozach naukowych, urządzenie miejsca do nauki, a także opłacenie dostępu do Internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
  Palmierowo 7a
  89-240 Kcynia
 • 0525893750

Galeria zdjęć