Nawigacja

***

Oferta edukacyjna Szkoły

Nasza mała szkoła, zawsze miła i wesoła!       

 

„Szkoła polska to przybytek kultury i oświaty,
to matka , siła duszy polskiej.
Ona jest kuźnią młodych serc i dusz.
W niej zahartowana młodzież
przetrwa najgorsze burze.
Niech to uświadomienie
przechodzi z dzieci na dzieci.”

Ks. M. Grochowiak

 

Szkoła Podstawowa w Palmierowie jest jedną z najpiękniej usytuowanych szkół w gminie Kcynia. Jest to placówka 6 – klasowa z oddziałem przedszkolnym, prowadzona przez Gminę Kcynia.
Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Szkoła prowadzi zajęcia oddziału przedszkolnego z dziećmi 6 – letnimi oraz 4, 5-letnimi. Prowadzone są również zajęcia w ramach świetlicy socjoterapeutycznej.
W budynku szkolnym znajduje się:.
7 izb lekcyjnych (w tym świetlica), 

sala komputerowa,

     

sala gimnastyczna,

sala oddziału przedszkolnego,
biblioteka,
gabinet dyrektora
kuchnia.

 

Na zielonych terenach wokół szkoły znajduje się nowoczesny plac zabaw i liczne obiekty sportowe: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę koszykową, boisko do gry w siatkówkę, bieżnia, skocznia.

     

W naszej szkole odbywają się liczne imprezy okolicznościowe, uczestniczymy w życiu społeczno-kulturalnym regionu. Uczniowie biorą udział i zwyciężają w wielu konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Sami jesteśmy organizatorami potyczek w dziedzinie ortografii i ekologii.

Chcemy by nasza placówka, w myśl hasła:
„Nasza mała szkoła, zawsze miła i wesoła”,
nie była tylko miejscem nauki, ale instytucją, do której wszyscy przychodzą z przyjemnością. Chcemy też, aby uczniowie w ciekawy sposób zdobywali potrzebną wiedzę oraz uczyli się, jak być mądrym i dobrym człowiekiem, jak żyć w swej małej ojczyźnie, całej społeczności polskiej i europejskiej.

Nasze priorytety
Szkoła:
- bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły;
- w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem;
- w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych;

- w której pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny;

- dobrze wyposażona;

- współpracująca z Rodzicami uczniów;

- w której atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy.

Baza Szkoły Podstawowej:

- nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt multimedialny oraz ciekawe pomoce dydaktyczne;

- sala gimnastyczna;

- wielostanowiskowa nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;

- biblioteka z czytelnią z bogatym księgozbiorem;

- stołówka;

- świetlica pracująca w godzinach od 7.50 do 14.25;

- sklepik szkolny.

Oferta Szkoły Podstawowej:

- lekcje prowadzone w sposób niekonwencjonalny, wyzwalające aktywność uczniów;

- nauka na jedną zmianę;

- nauka języka angielskiego;

- rozwijanie zainteresowań uczniów;

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

- zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane przez pedagoga szkolnego;

- rajdy rowerowe i piesze;

- możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;

- profesjonalna kadra pedagogiczna;

- opieka higienistki szkolnej;

- pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne.

 

A na koniec odrobina historii …

Szkoła Podstawowa powstała w 1844 roku, a w 1893 roku została przeniesiona do nowego budynku, w którym do dziś odbywają się zajęcia. Od tego czasu, przez 171 lat, zmieniała się, unowocześniała, rozbudowywała i piękniała. Obecnie wygląda jak na zdjęciu.

   

Jeszcze do niedawna nie posiadała swojego patrona. W 2014 roku szkole nadano imię Orła Białego wraz z nadaniem sztandaru.
 

Języki obce: Język angielski


Zajęcia pozalekcyjne
Szkoła oferuje nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne:
- świetlica socjoterapeutyczna;
- zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów;

- zajęcia przygotowujące do sprawdzianu.

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Szczególne osiągnięcia
Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w ogólnopolskich sprawdzianach klas szóstych mieszczą się w granicach wyników średnich w skali OKE.
Uczniowie biorą udział w wielu konkursach na szczeblach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

Nasza szkoła oferuje wszechstronny rozwój młodego człowieka.
 

Uczcie się z nami!
 

Będziecie naszymi koleżankami i kolegami.
 

WSZYSTKICH WAS ZAPRASZAMY!

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
    Palmierowo 7a
    89-240 Kcynia
  • 0525893750

Galeria zdjęć