Nawigacja

PROCEDURA I PLAN PRACY PLAN PRACY NAD NADANIEM IMIENIA (styczeń 2013 – maj 2014) Etap I - WYNIKI Etap II - PREZENTACJA KANDYDATÓW Wybraliśmy PATRONA KOLEJNY ETAP PRZYGOTOWAŃ DO NADANIA IMIENIA ZA NAMI JEDNODNIÓWKA APEL O POMOC FINANSOWĄ WYBRALIŚMY PROJEKT SZTANDARU Folder szkoły Film z nadania imienia ORŁA BIAŁEGO w naszej szkole

Nasz PATRON

Etap II - PREZENTACJA KANDYDATÓW


Przyjaciele Dzieci

            Najpiękniejszym marzeniem każdego dziecka jest mieć przyjaciela. Człowieka, z którym chciałby dzielić się swymi radościami i smutkami, kto je wysłucha i wesprze. Dzieci zawsze znajdą w swym serduszku miejsce dla osoby im życzliwej. Udzielą wsparcia podniosą na duchu, a ich uśmiech rozświetli nawet najbardziej pochmurny dzień. Przyjaciel dziecka to osoba, która czuje się odpowiedzialna za los młodego człowieka, za zabezpieczenie mu podstawowych potrzeb, która pragnie jego szczęścia.

 

 

    Jan Paweł II

            Jan Paweł II to święty naszych czasów, kruchy człowiek, który stanął naprzeciw wszelkiemu złu. Potępiał wojny. Apelował o wolność narodów i każdej ludzkiej istoty. Piętnował niesprawiedliwe rządy. Łączył religie. Zwalczał terroryzm. Uczył miłości, przebaczenia i pojednania. Dawał nadzieję i wiarę. Był niestrudzonym pielgrzymem. Wzbudzał radość milionów ludzi. Potrafił kochać i inni go kochali, zwłaszcza młodzież, dla której stał się niedoścignionym autorytetem.

 

 

Jan Brzechwa

            Jan Brzechwa – autor wierszy, bajek, baśni, poematów, opowieści dla dzieci i dorosłych. Któż nie zna „Kaczki dziwaczki”, „Przygód pana Kleksa” i wielu innych niezapomnianych tekstów? Wszystkim twórczość tego autora kojarzy się z beztroskim dzieciństwem, zabawą, uśmiechem, pięknymi ilustracjami. Wiersze Brzechwy wyzbyte są natrętnej dydaktyki, utrzymane zaś w groteskowo-żartobliwym nastroju apelują do dziecięcego poczucia humoru i wyobraźni. Utwory tego twórcy bawią i uczą już od ponad siedemdziesięciu lat, a ich tematyka pozostaje ponadczasowa.

 

 

Orzeł Biały

            Orzeł Biały to pierwszy symbol narodu i państwa polskiego. Wraz z Mazurkiem Dąbrowskiego i biało-czerwonymi barwami wyraża miłość Polaków do Ojczyzny oraz dążenie do jedności narodu, niepodległości i integralności państwa, do dbałości o dobro i rozwój Polski, do zapewnienia narodowi i państwu godnego miejsca wśród innych narodów. Godło, barwy i hymn łączyły i łączą wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Są trwałymi znamionami tożsamości, honoru, dumy i godności narodu, dlatego winien jest im szacunek wszystkich obywateli.

 

 

Mikołaj Kopernik

            Mikołaj Kopernik to jeden z największych astronomów w historii. Zmienił on całkowicie światopogląd ludzkości na sprawy świata, jego postrzegania, otworzył ludziom horyzonty, choć nie przyszło mu to łatwo. Kopernik to typowy człowiek renesansu. Był bowiem matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, publikował prace o reformie monetarnej, doktoryzował się z prawa kanonicznego. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum. Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych.

 

 

 Miłośnicy Sportu

            Miłośnicy Sportu widzą w aktywności fizycznej wiele zalet. Największą z nich jest możliwość odstresowania, wyciszenia i relaksu. Istotna jest też płynąca z podjętej aktywności satysfakcja i lepsze samopoczucie, a także uzyskanie wyższej sprawności. Sport ma korzystny wpływ na zdrowie, lepszą kondycję, piękną rzeźbę ciała. Sport jest świetną zabawą interesującą możliwością spędzania wolnego czasu. Systematyczne uprawianie sportu ma istotny wpływ na zwiększenie siły, a także poprawę sprawności umysłowej i zwiększenie pewności siebie.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Palmierowie
    Palmierowo 7a
    89-240 Kcynia
  • 0525893750

Galeria zdjęć